Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas

Veselības ekonomikas centrs ārstniecībā izmantojamo vadlīniju datubāzē ir reģistrējis Brūču un izgulējumu asociācijas izstrādātās “Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas”. Vadlīnijās ietverta uz pierādījumiem balstīta izgulējumu profilakse, diagnostika un ārstēšana. Tā kā izgulējumu ārstēšanai ir nepieciešama multidisciplināra un sistemātiska pieeja, vadlīniju izstrādē ir piedalījusies dažādu ārstu speciālistu darba grupa. Klīniskās vadlīnijas savā darbā var pielietot ikvienas specialitātes ārsts, kas strādā ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādēs, medicīnas māsa un citas ar izgulējumu pacientu aprūpi saistītās personas, kā arī medicīnas studenti un rezidenti.

Vadlīniju teksts 

 

Papildinājumi:

Paskaidrojumi 

Izulējumi, profilakse un pirmā palīdzība

Izgulējumu pacienta izvērtēšanas kritēriji. Ārstēšanas taktikas algoritms

 

 

Attēls: flickr.com By Anoto AB

 

Comments are closed.