Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana

Juridisku personu apvienība Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā ar Brūču un izgulējumu asociāciju uzsāk realizēt mācību programmu „Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana”. Tā tiek īstenota ESF aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros.

Mērķa auditorija: ārsti, ārstu palīgi, māsas.

Mācības bez maksas (finansējumu nodrošina Eiropas Sociālais fonds)

Programmas īstenošanas ilgums: 21 stunda. Mācības notiek 2 dienas

Programmas izstrādes autori:
Anda Gaile, sertificēta plastikas ķirurģe, Mārtiņš Kapickis, sertificēts plastikas ķirurgs

Programmas realizētāji:
Kaspars Snipe – sertificēts ķirurgs
Mihails Timofejevs – sertificēts ķirurgs
Aivars Tihonovs – sertificēts plastikas ķirurgs
Jānis Krustiņš – sertificēts plastikas un rokas ķirurgs
Kalvis Pastars – sertificēts plastikas un rokas ķirurgs
Ina Dubica – sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa

Programmas mērķis:paaugstināt ārstu, ārstu palīgu un māsu kompetences, prasmes un iemaņas mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšanā, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus. Īpašs akcents likts uz izgulējuma brūču ārstēšanu un pacientu aprūpi

Programmas saturs:
1. Brūču dzīšanas process

  • Ādas funkcijas
  • Audu dzīšanas stadijas
  • Brūču dzīšanas fāzes
  • Brūces attīrīšanas debridimenta   veidi
  • Brūču aprūpe
  • Ķirurģiskais šujamais materiāls
  • Brūču drenāža
  • Pēcoperācijas brūces un sāpes.

2. Brūču klasifikācija, mehānismi. Terapijas taktika, rekonstrukcijas iespējas un pacienta aprūpe pie dažādas etioloģijas brūcēm

  • Akūtām brūcēm
  • Hroniskām brūcēm

Pieteikties kursiem var izmantojot esf.bruces@gmail.com  (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, amats, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un kursa datums) vai pa tālruni 26066067.
Sīkāka informācija par kursu norisi pa tālruni 29285767 vai www.talakizglitiba.lv

Vietu skaits grupā ierobežots. Dalība kursos pēc iepriekšēja pieraksta

Comments are closed.